top of page
ATTB-ZWL-04.jpg

Zuiderwaterlinie - Noord Brabant

In het kader van het Young Innovators programma van het College van Rijksadviseurs heeft Atelier to the Bone onderzocht op welke wijze de Zuiderwaterlinie een rol kan spelen als vector voor gebiedsontwikkeling.

Co-producent is de Provincie Noord-Brabant en daarmee geldt ook de ruimtelijke agenda van de provincie als belangrijk uitgangspunt. Het onderzoek verkent de potentie van de Zuiderwaterlinie op meerdere schaalniveaus: van het verhaal en mogelijke toekomstvisie van de linie op macroschaal naar de mogelijke interventies op microschaal.

 

Centraal in het onderzoek staat het verbinden van actuele opgaven zoals klimaatverandering en de energietransitie met de ruimtelijke elementen van de linie. Daarmee beoogt het onderzoek verder te kijken dan de wijze waarop veelal omgegaan wordt met cultureel erfgoed: preservatie met een toeristische bestemming. Juist de relevantie van de linie voor het heden kan versterkt worden door de linie een drager te laten zijn van interventies die bijdragen aan onze toekomstbestendigheid.

bottom of page