top of page
Vredeoord Eindhoven

Vredeoord - Eindhoven

Vredeoord is een markant stukje Eindhoven met een veelzijdige historie. Van landgoed tot kantorencomplex, de mensen en actuele wensen van de maatschappij hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van het gebied. Ook nu, in een tijd waarin de deel- economie in opkomst is en zowel individualisme als participatie belangrijke kernwoorden zijn, biedt Vredeoord de kans een uniek woonmilieu toe te voegen aan een stad die in een groeispurt zit. In het huidige plan worden geschiedenis en toekomst verenigd in een multifunctionele wijk met een krachtig ‘eigen gezicht’.

HET COLLECTIEF DOMEIN: SAMEN DELEN & SAMEN SPELEN

Wonen in een groene en kindvriendelijke wijk is binnen een grootstedelijke omgeving een schaars goed. De best mogelijke omgeving voor een kind om op te groeien, is tenslotte een veilig domein waar ze autonoom kunnen spelen en ontdekken. De woonkamer is op een gegeven moment niet meer voldoende en de straat is te gevaarlijk en biedt weinig speelruimte. Daarom is een collectief domein als binnengebied voorgesteld. Afgesloten van de straat maar verbonden met alle tuinen, een plek waar de buurt een oogje in het zeil houdt en waar je samen met de buren ‘buiten woont’. Want: It takes a village to raise a child.

Het ontstaan van een community is geen zekerheid, maar

kan wel aan alle kanten geholpen worden om te groeien. Onder andere door bewoners zeggenschap te geven over hun toekomstige leefomgeving. Samen bouwen aan een gemeenschap verbindt onderling en met de omgeving. In ons ontwerp is er veel ruimte voor de bewoners om samen met hun buren vorm te geven aan hun eigen binnengebied. De community ’s hebben meerdere niveaus en geboorteplaatsen in het plan. Zo faciliteren de binnen gebieden en de optionele Toolbox buitenbergingen community vorming op het kleinere “veld-niveau”. De collectieve accenten aan De Loper, zoals de buurtschuur en klimhut, verbinden de kleinere community’s weer met elkaar.

Vredeoord, de naam zegt het al: Een omgeving in harmonie. Met de juiste balans tussen open en gesloten, collectief en privé, binnen en buiten, natuur en design, wonen en werken… Waar iedereen zich thuis voelt en opgenomen in de gemeenschap, waar kinderen ravotten, ondernemers bloeien en ouders met een gerust hart hun kinderen laten opgroeien.

 

BINNENGEBIEDEN

Elk veld krijgt in samenwerking met zijn bewoners een eigen invulling. In het ontwerp is daarop ingespeeld met terugkerende elementen die verschillende mogelijkheden bieden voor het afsluiten van het binnengebied en voor de invulling en het gebruik van het binnengebied en de eigen tuin. Elk blok heeft afhankelijk van het aantal woningen één of twee grote ruimten die bewoners gezamenlijk kunnen invullen. Indien op lange termijn blijkt dat bewoners in bepaalde velden minder behoefte hebben aan de collectiviteit en/of specifieke functionaliteit van deze ruimte, dan bestaat het scenario om de collectieve ruimte uit te geven ten gunste van de naastgelegen woningen voor een extra werkkamer of bedrijf aan huis. Of om er zelfs nieuwe woningen te realiseren zoals bijvoorbeeld starters- of seniorenwoningen.

Vanwege het centrale binnengebied speelt de buitenberging een belangrijke rol. Deze staat op de grens tussen het collectieve en het privédomein en is zo geplaatst dat bij tegenoverliggende woningen door de bergingen enige beslotenheid ontstaat. Standaard wordt een houten berging aangeboden , maar bewoners kunnen via een toolbox de berging aanpassen tot bijvoorbeeld atelier, buitenkeuken of speelhuis voor kinderen. Zo ontstaat een divers beeld en heeft iedere bewoner iets waarmee hij zich binnen de community kan onderscheiden van anderen.

bottom of page