top of page
ATTB-IcoonOV-03.jpg

Icoon Oostelijke Vechtplassen - Utrecht

De Oostelijke Vechtplassen omvat een wijd uitgestrekt natuurgebied van bijna 7.000 hectaren aan laagveenmoerassen, polders en plassen nabij de rivier de Utrechtse Vecht.

Dit veelzijdige gebied kent een rijke historie en biedt een uiteenlopend aanbod aan recreatie. Van watersport en wandel- en fietsroutes tot diverse horecagelegenheden. Door het hele gebied zijn een negental iconen verspreid ter ondersteuning van de vele activiteiten in het gebied. De een prijkt trots en opvallend en de ander is bescheiden en goed verstopt.

Dit voorstel is een alomvattende strategie voor de realisatie en exploitatie van het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen. Het speelt daartoe vooral in op de identiteit van het gebied. Deze wordt gekenmerkt door drie kwaliteiten: verscheidenheid, verspreiding en verbinding.

 

Deze worden gecombineerd met twee principes: storytelling en gamification. Dankzij deze combinatie kan een iconische beleving van het gebied gerealiseerd en geëxploiteerd worden. Daarom worden meerdere kleine objecten en één groter object geïntroduceerd. Door deze te verspreiden over het gebied profiteren zoveel mogelijk partijen en wordt overlast voorkomen. Tussen deze objecten ontstaan verhalende routes waarlangs spelenderwijs het Verborgen Icoon van de Oostelijke Vechtplassen ontdekt kan worden.

bottom of page